Kot Devon Rex – powstanie

Zagłębiając się nieco w pochodzenie, jakim cieszy się rasa devon rex, bez wyjątku trzeba się cofnąć do roku 1960. Gdzie to po raz pierwszy zapoczątkowano...